HỔ TRỢ ĐỂ MUA THUỐC LENVIMA

icon

Nếu bạn và bác sĩ của bạn quyết định rằng LENVIMA là loại thuốc phù hợp cho bạn, Eisai có các nguồn lực để trợ giúp.

Có thể có hỗ trợ cho những bệnh nhân đủ điều kiện:

  • Những ai không có bảo hiểm
  • Những người không biết liệu có đủ tiền mua thuốc hay không
  • Những người không biết liệu có thể trả tiền đồng thanh toán bảo hiểm hay không

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ EISAI

Hiểu cách trị liệu của bạn có thể được bảo hiểm của bạn chi trả như thế nào*
Tìm hiểu thêm về chi phí tự trả cho việc điều trị của bạn
Nắm các điều kiện để được hỗ trợ nếu bạn không đủ khả năng mua thuốc cho mình

Xin lưu ý: Đường liên kết dưới đây dẫn đến một trang web chỉ bằng tiếng Anh.
Số điện thoại được cung cấp có nhân viên đại diện nói tiếng Anh. Một thông dịch viên nói ngôn ngữ bạn lựa chọn có thể được cung cấp nếu cần.

Điện thoại: 1-866-61-EISAI (1-866-613-4724)
Fax: 1-855-246-5192
Giờ: 8 AM đến 8 PM theo giờ ET, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
www.LenvimaReimilities.com

icon
*
Eisai không thể đảm bảo thanh toán cho bất kỳ khiếu nại nào. Việc mã hóa, bảo hiểm, và tiền hoàn trả lại có thể thay đổi đáng kể tùy theo người trả tiền, chương trình, bệnh nhân và cơ sở chăm sóc. Những quyết định về bảo hiểm và tiền bồi hoàn thực sự được thực hiện bởi các cá nhân thanh toán sau khi nhận được yêu cầu bồi thường. Để biết thêm thông tin, khách hàng nên tham khảo ý kiến của người thanh toán về tất cả các yêu cầu liên quan đến mã hóa, tiền bồi hoàn, và bảo hiểm. Nhà cung cấp có trách nhiệm duy nhất là chọn mã thích hợp và đảm bảo tính chính xác của tất cả các khiếu nại được sử dụng để tìm kiếm khoản bồi hoàn. Tất cả các dịch vụ phải phù hợp về mặt y tế và được hỗ trợ thích hợp trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG THANH TOÁN CỦA LENVIMA
DÀNH CHO NHỮNG BỆNH NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Với Chương Trình Đồng Thanh Toán của LENVIMA, bệnh nhân được bảo hiểm thương mại đủ điều kiện có thể trả ít nhất là $0 mỗi tháng. Áp dụng giới hạn hằng năm. Tùy thuộc vào gói bảo hiểm của bạn, bạn có thể có thêm trách nhiệm bổ sung tài chính.

Xem www.LenvimaReimbursement.com để biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ.

Không áp dụng cho những bệnh nhân đã tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe của tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm Medicare, Medigap, VA, DoD hoặc TRICARE.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:
Lấy thuốc
LENVIMA
ở đâuĐây không phải là kích thước thực tế của viên thuốc
Hỗ trợ bằng
ngôn ngữ của bạn
Trang
chủ

LENVIMA là gì?

Chúng ta không biết liệu LENVIMA có an toàn và hiệu quả ở trẻ em hay không.

+

LENVIMA là gì?

  • LENVIMA được sử dụng một mình như là liệu pháp điều trị đầu tiên cho một loại ung thư gan được gọi là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) khi nó không thể được loại bỏ bằng phẫu thuật.

Chúng ta không biết liệu LENVIMA có an toàn và hiệu quả ở trẻ em hay không.

Thông tin quan trọng về an toàn

LENVIMA có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

  • huyết áp cao (tăng huyết áp): Huyết áp cao là một tác dụng phụ phổ biến của LENVIMA và có thể gây nghiêm trọng. Huyết áp của bạn nên được kiểm soát tốt trước khi bạn bắt đầu dùng LENVIMA. Bác sĩ nên kiểm tra huyết áp thường xuyên trong quá trình điều trị bằng LENVIMA. Nếu có vấn đề về huyết áp, bác sĩ có thể kê toa để điều trị huyết áp cao của bạn
+